Project levering 10 werkplekken

Voor klant x worden momenteel 10 nieuwe werkplekken ingericht.